EMPOWER Partners with DokuFest to Support Kosovo’s Tourism

EMPOWER Partners with DokuFest to Support Kosovo’s Tourism

On June 28th, 2017, USAID Mission Director James Hope witnessed the signing of an MOU between EMPOWER Private Sector and DokuFest International Documentary and Short Film Festival. Through the MOU both parties will work together to promote

KOSHI GROUP Products in High Demand Around the World

KOSHI GROUP Products in High Demand Around the World

On June 28th, 2017, USAID Mission Director James Hope visited KOSHI GROUP in Prizren to see the progress the company has made with EMPOWER Private Sector’s support.  KOSHI GROUP is a highly specialized producer of carbon fiber

Solid Shoe Company Creates Over 180 New Jobs

Solid Shoe Company Creates Over 180 New Jobs

On June 28th, 2017, US Deputy Chief of Mission Colleen Hyland together with USAID Mission Director James Hope visited EMPOWER Private Sector beneficiary Solid Shoe Company, a family owned shoe-making business in Suhareka. In 2015, EMPOWER Private

Call for grant applications is now open (APS #3)

The USAID EMPOWER Private Sector in partnership with SIDA has issued a call for applications to finance innovative activities that create jobs and advance economic development. Click here to read the Annual Program Statement and download the Concept Note template.

Thirrja për aplikacione për grante tani është e hapur (APS #3)

EMPOWER Sektori Privat i USAID-it që financohet nga USAID dhe Sida ka shpallur thirrjen për aplikime për financim të aktiviteteve inovative që krijojnë vende pune dhe avancojnë zhvillimin ekonomik. Klikoni këtu për të lexuar Deklaratën Vjetore të Programit dhe për të shkarkuar shabllonin e Dokumentit të Konceptit.

Poziva za grant aplikacija je sada otvoren (APS #3)

USAID-ov projekat EMPOWER Privatnog sektora, koji finansiraju USAID i SIDA, su objavili poziv za podnošenje prijava za finansiranje inovativnih aktivnosti koje stvaraju radna mesta i unapređuju privredni razvoj. Kliknite ovde da pročitate Godišnju programsku izjavu i preuzeti šablon Idejni dokument.