Green Festival – 2nd Edition

Green Festival – 2nd Edition

September 19 – 21, 2017 Palace of Youth and Sports, Prishtina The Green Festival will kick-off on the 19 th of September and run until 21 st of September at the Palace of Youth and Sports in Prishtina.

Support continues for Made in Kosovo

Support continues for Made in Kosovo

On August 30th 2017, EMPOWER Private Sector in partnership with Sida- Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete signed a grant with the Kosovo Manufacturing Club to support the Made in Kosovo campaign for the second year running. The campaign

US Ambassador Visits Tourist Information Stand at Dokufest

US Ambassador Visits Tourist Information Stand at Dokufest

On August 7th 2017, US Ambassador Greg Delawie stopped by the Tourist Information stand at this year’s Dokufest International Documentary and Short Film Festival. Local tour operators and volunteers had the chance to show the Ambassador the

Call for grant applications is now open (APS #3)

The USAID EMPOWER Private Sector in partnership with SIDA has issued a call for applications to finance innovative activities that create jobs and advance economic development. Click here to read the Annual Program Statement and download the Concept Note template.

Thirrja për aplikacione për grante tani është e hapur (APS #3)

EMPOWER Sektori Privat i USAID-it që financohet nga USAID dhe Sida ka shpallur thirrjen për aplikime për financim të aktiviteteve inovative që krijojnë vende pune dhe avancojnë zhvillimin ekonomik. Klikoni këtu për të lexuar Deklaratën Vjetore të Programit dhe për të shkarkuar shabllonin e Dokumentit të Konceptit.

Poziv za grant aplikacije je sada otvoren (APS #3)

USAID-ov projekat EMPOWER Privatnog sektora, koji finansiraju USAID i SIDA, su objavili poziv za podnošenje prijava za finansiranje inovativnih aktivnosti koje stvaraju radna mesta i unapređuju privredni razvoj. Kliknite ovde da pročitate Godišnju programsku izjavu i preuzeti šablon Idejni dokument.