Përmirësimi i aftësisë konkurruese të bizneseve të sektorit të drurit në Kosovë

Përmirësimi i aftësisë konkurruese të bizneseve të sektorit të drurit në Kosovë

Më 23 maj të vitit 2018, EMPOWER Sektor Privat i USAID-it i prezantoi mundësitë egzistuese për ndërhyrjet me asistencë teknike për ta përmirësuar aftësinë konkurruese

Prodhuesi kosovar i veshmbathjeve së shpejti do ta prezantojë një linjë të re të prodhimit!

Prodhuesi kosovar i veshmbathjeve së shpejti do ta prezantojë një linjë të re të prodhimit!

Më 30 prill të vitit 2018, EMPOWER Sektori Privat, në partneritet me SIDA-n – Agjencinë Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar – e nënshkroi një

Mbështetja e fuqizimit të Vajzave në TIK!

Mbështetja e fuqizimit të Vajzave në TIK!

Më 27 prill të vitit 2018, të rejat nga e gjithë Kosova u mblodhën për ta festuar Ditën Ndërkombëtare të Vajzave në TIK në Prishtinë.

Me kete dershirojme t’ju njoftojme se thirrja per aplikim per Certifikim te Cilesise se Produkteve / Sherbimeve do të mbyllet me 8 qershor 2018 në ora 17:00.
(klikoni këtu për të shkarkuar formën për aplikim).

Koncept Nota e plotësuar duhet të dërgohet me e-mail tek saf@empowerkosovo.org.