Kohë të ëmbla e presin “Konditoria”

Kohë të ëmbla e presin “Konditoria”

Më 18 shtator të vitit 2017, EMPOWER Sektori Privat në partneritet me Sida–  Agjencinë Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim nënshkroi një grant për ta

Mundësi të reja për kompanitë e Kosovës që të zgjerohen në Evropë

Mundësi të reja për kompanitë e Kosovës që të zgjerohen në Evropë

Më 15 shtator të vitit 2017, EMPOWER Sektori Privat në partneritet me Sida–  Agjencinë Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim, nënshkroi dy grante me Shoqatën

Ndërtimi i strategjisë me Rrjetin e Bizneseve të Diasporës Shqiptare

Ndërtimi i strategjisë me Rrjetin e Bizneseve të Diasporës Shqiptare

Nga data 2 deri më 4 shtator të vitit 2017, përfaqësuesit dhe ekspertët e projektit EMPOWER Sektori Privat të USAID-it morën pjesë në Takimin Tradicional

Thirrja për aplikacione për grante tani është e hapur (APS #3)

EMPOWER Sektori Privat i USAID-it që financohet nga USAID dhe Sida ka shpallur thirrjen për aplikime për financim të aktiviteteve inovative që krijojnë vende pune dhe avancojnë zhvillimin ekonomik. Klikoni këtu për të lexuar Deklaratën Vjetore të Programit dhe për të shkarkuar shabllonin e Dokumentit të Konceptit.