11
JUN
2018

Përmirësimi i aftësisë konkurruese të bizneseve të sektorit të drurit në Kosovë

Më 23 maj të vitit 2018, EMPOWER Sektor Privat i USAID-it i prezantoi mundësitë egzistuese për ndërhyrjet me asistencë teknike për ta përmirësuar aftësinë konkurruese të kompanive në sektorin e drurit. Ndërhyrjet e propozuara u formuluan nga një ekspert ndërkombëtar nëpërmjet...
30
APR
2018

Prodhuesi kosovar i veshmbathjeve së shpejti do ta prezantojë një linjë të re të prodhimit!

Më 30 prill të vitit 2018, EMPOWER Sektori Privat, në partneritet me SIDA-n – Agjencinë Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar – e nënshkroi një grant me kompaninë e veshmbathjeve “Agnesa Tex” për t’i bashkëfinancuar pajisjet për një linjë të re të prodhimit të rrobave...
27
APR
2018

Mbështetja e fuqizimit të Vajzave në TIK!

Më 27 prill të vitit 2018, të rejat nga e gjithë Kosova u mblodhën për ta festuar Ditën Ndërkombëtare të Vajzave në TIK në Prishtinë. Kjo ngjarje mbahet çdo vit në mbarë botën për t’i fuqizuar dhe inkurajuar vajzat dhe gratë e reja që ta marrin në konsideratë edukimin dh...
26
APR
2018

Kompanitë e gatshme për eksport mësojnë për shërbimet e lehtësimit të eksportit dhe për një bazë të dhënave për one stop shop

Më 26 prill të vitit 2018, përfituesit e granteve të EMPOWER Sektori Privat morën pjesë në një seancë informimi për shërbimet e lehtësimit të eksportit dhe për një bazë të dhënave për one stop shop që u ofrua nga Management and Development Associates [Bashkëpunëtorët për Menaxhim...
26
APR
2018

Kompanitë në pronësi të grave fuqizohen me mbështetje përmes granteve për të krijuar vende të punës

Më 26 prill të vitit 2018, Sela Imeri, pronare e kompanisë së prodhimit të ëmbëlsirave “Embëlsia”, dhe Svetlana Utviq, pronare e kompanisë së përpunimit të frutave “Stilus”, i nënshkruan grantet e dhëna nga EMPOWER Sektori Privat, në partneritet me SIDA-n – Agjencinë Suedeze për...
24
APR
2018

BONEVET i hap dyert e saj për krijuesit e rinj në Prishtinë

Më 24 prill të vitit 2018, BONEVET e inauguroi zyrtarisht hapësirën e saj të re për krijues në Prishtinë, disa muaj pasi i hapi dyert e saj për herë të parë për klasa dhe punëtori në kryeqytetin e Kosovës. Ambasadori i SHBA-së, Greg Delawie, Drejtori i Misionit të USAID-it, James...
23
APR
2018

Më shumë aktivitete të çiklizmit në të ardhmen për entuziastët e turizmit aventurist

Më 17 prill 2018, EMPOWER Sektori Privat në partneritet me Sida – Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar nënshkroi një marrëveshje granti me Butterfly Outdoor Adventure për blerjen e pajisjeve të çiklizmit. Pajisjet e reja do t’i mundësojnë operatorit të...
20
APR
2018

Creative do të hapë vende të reja pune nga përkrahja përmes grantit

Më 10 prill 2018, EMPOWER Sektori Privat në partneritet me Sida – Agjencia Suedeze për Bashkëpunim për Zhvillim Ndërkombëtar ka nënshkruar një marrëveshje granti me kompaninë e veshjeve Creative. Granti do t’i ndihmojë kompanisë Creative të blejë pajisje të reja që do t...
29
MAR
2018

Sipërmarrësi i ri Shkamb Koshi do të zgjerojë “KOSHI GROUP” dhe do të krijojë vende të reja të punës

Më 29 mars 2018, EMPOWER Sektori Privat në partneritet me Sida – Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar ka nënshkruar një grant me kompaninë “KOSHI GROUP” për të mbështetur blerjen e pajisjeve të reja që do të ndihmojnë në zgjerimin e kësaj kompanie. “KOSHI...