09
NOV
2018

Kompanitë kosovare të TI-së lidhen me homologët e Estonisë

Gjatë 17 dhe 19 tetorit 2018, kompanitë kosovare të TI-së “Cacttus” dhe “LinkPlus” morën pjesë në Forumin e Biznesit të Ballkanit Perëndimor në Talin, Estoni, të organizuar nga Oda Ekonomike dhe e Industrisë së Estonisë dhe Organizata Estoneze për Bashkëpunim dhe Zhvillim...
24
OCT
2018

Ngjarja më e madhe e industrisë së veshmbathjeve në Kosovë po vjen së shpejti!

Edicioni i dytë i Konventës së Veshmbathjeve të Kosovës do të mbahet më 14 nëntor 2018, në hotelin “Emerald” në Prishtinë, duke filluar nga ora 9:30. Qëllimi i kësaj ngjarjeje është që t’i ndihmojë industrisë së veshmbathjeve të Kosovës që të fitojë dukshmëri dhe të tërheqë...
24
OCT
2018

Përpunuesit kosovarë të drurit rifreskojnë shkathtësitë të tyre të lyerjes

Në datat 15-18 tetor 2018, përpunuesit kosovarë të drurit rifreskuan shkathtësitë e tyre të lyerjes dhe mësuan teknika të reja në një kurs lyerje në dru, të organizuar nga Projekti i USAID-it EMPOWER Fuqizimi i Sektorit Privat, në partneritet me Sida. Katërmbëdhjetë pjesëmarrës...
24
OCT
2018

KAMA merr rolin qendror në organizimin e Konventës së Veshmbathjeve në Kosovë

Përfaqësuesi i Projektit EMPOWER Fuqizimi i Sektorit Privat dhe Nora Zhilivoda, Drejtoreshë Ekzekutive e Shoqatës së Marketingut të Veshmbathjeve të Kosovës (KAMA), nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit për zbatimin e edicionit të dytë të Konventës së Veshmbathjeve në Kosovës, e...
24
OCT
2018

Edicioni i shtatë i KosICT: Një pamje e së ardhmes!

Gjatë 12 dhe 13 tetorit, konferenca rajonale e TIK-ut KosICT mblodhi qindra ekspertë të TIK-ut, entuziastë dhe mendje kureshtare në Prishtinë. Gjatë eventit dy ditor u mbajtën prezantime të ndryshme dhe panele diskutimesh mbresëlënëse me ligjërues të nivelit të lartë nga e gjithë...
19
OCT
2018

Informimi i të rinjve për mundësitë e trajnimit përmes RED-T

Në tetor të vitit 2018, Instituti për Trajnim dhe Zhvillim i AUK-ut ka mbajtur seanca informuese për të rinjtë e interesuar për të marrë pjesë në programin rajonal të Trajnimit për Zhvillimin e Punësimit (RED-T) në komunat e Gjilanit, Hanit të Elezit, Kaçanikut dhe Vitisë....
19
OCT
2018

 Të rinjtë nga Hani i Elezit informohen për mundësitë e trajnimit për shkathtësi

Më 4 tetor të vitit 2018, një seancë e përbashkët e informimit është mbajtur në komunën e Hanit të Elezit për t’i informuar të rinjtë për mundësinë për të marrë pjesë në tri programe të ardhshme për zhvillimin e fuqisë punëtore së re. Përfaqësues nga të tria organizatat zbatuese...
19
OCT
2018

 Seanca Informuese për Programin e Trajnimit për Vetëpunësim mbahen në Gjilan, Han të Elezit, Kaçanik dhe Viti

Shtator 2018 – Si pjesë e Programit të Trajnimit për Vetëpunësim (VP) të financuar nga Projekti EMPOWER Sektori Privat, organizata lokale “Help Kosovo” ka mbajtur seanca informuese në katër komuna të Kosovës, përkatësisht në Gjilan, Han të Elezit, Kaçanik dhe Viti. Qëllimi i...
19
OCT
2018

Vazhdimi i mbështetjes për ndërmarrjet prodhuese vendore për të krijuar vende të punës

Më 21 shtator të vitit 2018, Projekti EMPOWER Sektori Privat i USAID-it, në partneritet me Sida-n, kanë nënshkruar marrëveshje për grante me dy kompani të ndryshme prodhuese në Kosovë – “Mahagoni” dhe “Pista-Ekoplast”. Një grant është nënshkruar me kompaninë e përpunimit të...