Skënder Rama

Skënder Rama është ekspert i udhëheqjes së programeve dhe politikave e procedurave të USAID-it me 13 vjet përvojë në drejtimin dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve teknike dhe menaxhuese të programeve të financuara nga USAID-i në Kosovë dhe Afganistan. Para se të bashkohej me projektin EMPOWER Sektori Privat në Kosovë, Z. Rama ishte Zëvendës Shef i Misionit të Projektit për Qasjen Financiare për Investim në Zhvillimin e Afganistanit (FAIDA), projekt me 88 milionë dollarësh dhe me mbi 115 punëtorë. Më parë, si Menaxher i Zbatimit të Projektit për Projektin Strategjik të Rrugëve Provinciale të USAID-it në Afganistanin Juglindor (SPR-SEA), të financuar me rreth 500 milionë dollarë, ka menaxhuar komponentin e Përafrimit me Komunitet dhe Ndërtim të Kapaciteteve (30 milionë). Z. Rama ka mbikëqyrur zbatimin e rreth 11 milionë dollarëve në grante të mëdha të implementuara nga OJQ-të afgane.

Përvoja e tij e gjerë në ndërtim kapacitetesh për organizata lokale demonstrohet në menaxhimin e tij të një fondi prej 3.7 milionësh për aktivitete strategjike (SAF) për Programin e Ndërmarrjeve Private të Kosovës, si dhe një SAF tjetër prej 2.8 milionë dollarësh për Projektin e Përkrahjes së Grupimit dhe Bizneseve. Përveç këtyre, ai ka udhëhequr trajnimin për grante e nën-kontraktim për Projektin e USAID-it për Reformë Tokësore dhe Zhvillimin e Tregut në Kirgistan dhe projektin e USAID-it për Nxitjen e veprimtarisë së tregjeve bujqësore në Bosnjë e Hercegovinë.