Ekonomska konferencija albanske dijaspore iz Evrope – B2B

Ekonomska konferencija albanske dijaspore iz Evrope – B2B

U Prištini će se 24. i 25. maja 2019. godine održati Ekonomska konferencija albanske dijaspore iz Evrope – B2B. Ova konferencija ima za cilj povezivanje

Nastavak napora za podršku izvoza Made in Kosovo   

Nastavak napora za podršku izvoza Made in Kosovo  

12. aprila 2019. godine, USAID EMPOVER privatni sektor u partnerstvu sa Sida potpisao je grant za podršku proizvođaču odeće Vear & Go za dobijanje certifikata

Drvnoprerađivačko preduzeće povećava efikasnost i smanjuje otpad primenom čiste proizvodnje

Drvnoprerađivačko preduzeće povećava efikasnost i smanjuje otpad primenom čiste proizvodnje

USAID-ov projekat EMPOWER Privatnog sektora u partnerstvu sa Sidom nedavno je podržao drvnoprerađivačko preduzeće Divani oko primene čiste proizvodnje na nivou firme. Ovo je urađeno