Nastavak osnaživanja kosovskih proizvođača za izvoz!

Nastavak osnaživanja kosovskih proizvođača za izvoz!

USAID-ov projekat EMPOWER Privatnog sektora u partnerstvu sa Sidom potpisao je ugovor o grantu 01.03.2019. god. za podršku preduzeću ElektroStublla oko pribavljanja sertifikata za kvalitet (VDE) za

Kosovska preduzeća za proizvodnju odeće završila obuku o sistemu upravljanja proizvodnjom

Kosovska preduzeća za proizvodnju odeće završila obuku o sistemu upravljanja proizvodnjom

Kosovska preduzeća za proizvodnju odeće učestvovala su 27.02.2019. god. na jednodnevnoj radionici za obuku o sistemu upravljanja proizvodnjom (SUP). Učesnici su završili obuku o specifikacijama procesa,

Kosovska preduzeća završila obuku o konceptima proizvodnje poznatim kao LEAN

Kosovska preduzeća završila obuku o konceptima proizvodnje poznatim kao LEAN

Kosovska preduzeća za proizvodnju odeće, drvnoprerađivačka preduzeća i metaloprerađivačka preduzeća učestvovala su 13. i 14. februara 2019. god. na dvodnevnoj radionici radi usavršavanja u oblasti