Obnovljiva energija ključno rešenje za gubitke uzrokovane prekidima u snabdevanju energijom

Obnovljiva energija ključno rešenje za gubitke uzrokovane prekidima u snabdevanju energijom

Dana 23. novembra 2017. godine, snabdevanje energijom za proizvodni sektor na Kosovu i obnovljiva energija bila je tema konferencije 4E koja se održala u Prištini.

Sve više kosovskih kompanija biva osnaženo kroz grantove!

Sve više kosovskih kompanija biva osnaženo kroz grantove!

Direktor USAID-ovog ekonomskog rasta Brajan Martalus je 16. i 17. novembra 2017. godine bio svedok potpisavanja dva granta dodeljenih kosovskim kompanijama od strane USAID-ovog projekta

Podrška kreativnosti i inovaciji kosovske omladine 

Direktor Misije USAID-a James Hope prisustvovao je 01.11.2017. god. potpisivanju ugovora o grantu između USAID-ovog programa EMPOWER Privatnog sektora, u partnerstvu sa Sidom, i preduzeća

Poziv za grant aplikacije je sada otvoren (APS #3)

USAID-ov projekat EMPOWER Privatnog sektora, koji finansiraju USAID i SIDA, su objavili poziv za podnošenje prijava za finansiranje inovativnih aktivnosti koje stvaraju radna mesta i unapređuju privredni razvoj. Kliknite ovde da pročitate Godišnju programsku izjavu i preuzeti šablon Idejni dokument.