USAID-ov projekat EMPOWER Privatnog sektora traži i koristi prilike za stvaranje velikog broja radnih mesta u svakom vrednosnom lancu, kroz razvoj veština radne snage i privlačenje domaćih i stranih investicija, afirmativno se usredsređujući na pružanje pomoći nedovoljno zaposlenoj populaciji i populaciji u nepovoljnom položaju. Cilj je da se prošire prilike za zaradu za žene, te da se podstakne dovođenje žena do uloga viših poslovnih rukovodioca. Projekat obuhvata sever Kosova u svim svojim aktivnostima. EMPOWER Privatnog sektora u svojim naporima obuhvata izgradnju institucionalnih i profesionalnih kapaciteta pružalaca usluga za lokalni privredni razvoj.

EMPOWER Privatnog sektora će primeniti fleksibilan Fond za strateške aktivnosti kako bi podržao širok spektar mera kojima se obezbeđuje veliki uticaj na stvaranje radnih mesta.