Dva sektora koja su u fokusu projekta su proizvodi od drveta i odevni proizvodi i proizvodi od kože. Kako bi dovela do veće potražnje za radnim mestima u ova dva sektora, Komponenta 1. obuhvata aktivnosti usmerene na prepoznavanje i ocenjivanje prilika za stvaranje radnih mesta, izazova i potreba u cilju određivanja prioritetnih mogućnosti za povećanje prodaje. Druge stvari kojima se Komponenta 1. bavi obuhvataju proširenje veza sa kupcima, aktivnosti za unapređenje izgleda i kvaliteta proizvoda, obuku u oblasti veština radne snage potrebnih za prepoznate poslovne prilike i omogućavanje pristupa finansijama te zalaganje za bolje okruženje koje pogoduje poslovanju.