Glavna uloga ove komponente je da prepozna i realizuje poslovne prilike za stvaranje radnih mesta, pre svega u dodatnim sektorima za koje je zainteresovan USAID-ov projekat EMPOWER Privatnog sektora. Ti drugi sektori su: turizam, IKT i energetska efikasnost i obnovljiva energija. Komponenta 2. obuhvata i sprovođenje aktivnosti za izgradnju ljudskog kapitala na individualnom nivou, u oblastima veština za koje se može prepoznati jasna nezadovoljena potreba na tržištu rada i za koje se mogu stvoriti radna mesta.