O projektu EMPOWER Privatnog sektora

Stvaranje radnih mesta kao sredstvo za postizanje održivog privrednog rasta na Kosovu glavni je cilj USAID-ovog projekta EMPOWER Privatnog sektora. Projekat blisko radi sa firmama i pojedincima iz pažljivo odabranih sektora koji su spremni za razvoj, kako bi im pomogao da prepoznaju i da se povežu sa tržišnim prilikama, da povećaju produktivnost, da unaprede veštine rukovođenja i radne snage, i da prošire pristup finansijama. Preko svojih aktivnosti i intervencija, projekat EMPOWER Privatnog sektora rešava visok nivo siromaštva i nezaposlenosti, preteranu zavisnost od uvoza i nedovoljno razvijen izvozni sektor.

EMPOWER Privatnog sektora cilja na četiri prioritetne grupe populacije koje će dobiti podršku kroz afirmativne mere: žene, mladi, meštani sa severa Kosova i etničke manjine i grupe u nepovoljnom položaju. EMPOWER Privatnog sektora obezbeđuje kroz svaku od tri komponente da aktivnosti od kojih ove grupe imaju koristi budu razvijene, kao i promovisanje njihove primene.

EMPOWER Privatnog sektora, koji je počeo sa radom jula 2014. godine, petogodišnji je projekat osmišljen tako da stimuliše stvaranje velikog broja radnih mesta povećanjem konkurentnosti kosovskih firmi. Projekat finansira USAID i Sida, a realizuje ga Cardno Emerging Markets USA, Ltd.