DIREKTOR PROGRAMA

Dr Dejvid T. King donosi preko 36 godina iskustva u oblasti razvoja preduzeća, unapređenja vrednosnog lanca, razvoja radne snage, pristupa finansijama, javnog privatnog dijaloga i razvoja lokalnog kapaciteta. Njegove veštine vođenja, upravljanja i tehničke veštine od 1996. god. usredsređene su na održivi privredni razvoj u oblasti međunarodnog razvoja. Više od osam godina bio je direktor pet USAID-ovih projekata privrednog razvoja u Jugoistočnoj Evropi, posebno u BiH, Crnoj Gori i Srbiji. Projekti su bili usredsređeni na razvoj privatnog sektora, razvoj radne snage, stvaranje radnih mesta, izgradnju institucionalnog kapaciteta, makroekonomsku politiku, razvoj finansijskog sektora, privatizaciju i reformu privrednog prava. Pored toga, pružao je tehničku pomoć za programe privrednog razvoja u Armeniji, Azerbejdžanu, Egiptu, Južnoj Africi, Gani i Nigeriji.

Dr King je, kao preduzetnik, od 1989-1995. god. osnovao i usmeravao multi milionsku kompaniju za dizajn i proizvodnju odeće u SAD. Radio je od 1976-1989. godine za Citicorp/Citibank u Njujorku, Banku federalne rezerve u Njujorku i u Parizu za Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Dr King je vešt i veoma iskusan predavač za projekte USAID-a i službenike USAID-a, uključujući osam godina rada na mestu vodećeg facilitatora za program obuke pod nazivom E3 Bureau’s Economic Growth. Takođe, predavao je ekonomiju, finansije i bankarstvo na deset univerziteta u SAD i Evropi.