ZAMENIK DIREKTORA PROGRAMA

Skender Rama je stručnjak u oblasti vođenja projekta i politike i procedura USAID-a sa 13 godina iskustva u usmeravanju i nadgledanju tehničkih i rukovodstvenih aktivnosti programa koje je USAID finansirao na Kosovu i u Avganistanu. Pre nego što se pridružio projektu EMPOWER Privatnog sektora, g. Rama je bio zamenik direktora projekta finansijskog pristupa za ulaganje i razvoj u Avganistanu (FAIDA), projekat vredan 88 miliona dolara sa preko 115 službenika projekta. Pre toga, kao rukovodilac primene projekta za USAID-ov Projekat strateških provincijskih puteva u Jugoistočnom Avganistanu (SPR-SEA), za koji je izdvojeno otprilike 500 miliona dolara, rukovodio je komponentom za senzibilizacijun zajednice i izgradnju kapaciteta (30 miliona dolara). G. Rama je nadgledao primenu 11 miliona dolara od velikih grantova koje su realizovale avganistanske NVO.

Njegovo jako iskustvo u oblasti izgradnje kapaciteta za lokalne organizacije ogleda se u njegovom rukovođenju fondom za strateške aktivnosti (FSA) vrednom 3,7 miliona dolara za Program privatnih preduzeća na Kosovu i FSA vrednom 2,8 miliona dolara za Projekat grupne i poslovne podrške na Kosovu. Pored toga, održavao je obuku za grantove i podugovaranje za USAID-ov Projekat zemljišne reforme i tržišnog razvoja u Kirgistanu, i za USAID-ove aktivnosti za unapređenje poljoprivrednih tržišta u Bosni i Hercegovini.