Opšti energetski sektor na Kosovu širokog je obima. Pojavljuje se vrednosni lanac proizvoda i usluga „zelene energije“ u vezi sa održivom eksploatacijom obnovljivih prirodnih resursa za proizvodnju električne i toplotne energije, i za veću efikasnost u potrošnji energije. Širenje obnovljive energije i primene energetski efikasnijih građevinskih materijala, elektronskih kontrolora i potrošačke i fabričke opreme zavisi od podsticajnog okruženja za energetsku politiku, i od sposobnosti privatnog sektora da obezbedi srodne usluge, mnoge od kojih mogu obezbediti male kompanije. Sledstveno tome, ovaj sektor pruža veliku priliku za stvaranje radnih mesta preko većeg broja MSP u celosti posvećenih domaćoj privredi.

Pomoć EMPOWER Privatnog sektora može da stimuliše zapošljavanje velikog broja ljudi u sektoru energetske efikasnosti/obnovljive energije, prvenstveno na domaćem tržištu. Da bi se to ostvarilo, EMPOWER Privatnog sektora omogućava programe tehničke obuke za razvoj stručnjaka u mnogim konkretnim oblastima osmišljavanja proizvoda i novih tehničkih usluga koje su potrebne ovom sektoru, uvođenjem takvih programa obuke u standardni nastavni plan i program u većem broju ustanova za strukovno obrazovanje i obuku. Projekat omogućava i finansijska sredstva za razvoj za uvođenje obnovljene energije u manjoj razmeri i za razvoj proizvoda.