Preduzeća u sektoru odeće i kože variraju, od većih privatizovanih poslovanja u vlasništvu međunarodnih firmi do lokalnih kompanija. Iako je opšti razvoj sektora bio umeren, postoje kompanije koje imaju prilike da razviju poslovanje. Ti i drugi preduzetnici uspostavili su veze sa većim kupcima, kako domaćim tako i stranim, iako su mnoge lokalne kompanije i dalje suočene sa izazovima u pogledu tržišnih veza i ograničenjima u pogledu proizvodnog kapaciteta.

EMPOWER Privatnog sektora vidi da kosovski proizvođači, posebno u kategoriji „originalnih odevnih predmeta“ imaju potencijal da opsluže veće tržište, zbog čega radi sa ovim sektorom kako bi mu pomogao. Aktivnosti podrške obuhvataju: proširenje veza kupca preko različitih kanala, zadovoljavanje potreba za veštinama obezbeđivanjem obuke za dizajn odevnih predmeta u sistemu strukovne obuke i obrazovanja, organizovanjem programa stažiranja i olakšavanjem pristupa finansijskim sredstvima.