Razvoj sektora turizma na Kosovu nije tekao u skladu sa opštom strategijom. Umesto toga, određeni regioni su preduzeli lokalne inicijative – Priština, Šara, Mitrovica, itd. Najistaknutiji turistički proizvod na međunarodnom nivou je turizam u prirodi/avanturistički turizam, usredsređen na region Peći koji se zatim širi do Prokletija i drugih prostora Dinarskih/Albanskih Alpa. Avanturistički turizam na Zapadnom Balkanu regionalni je proizvod koji se brzo razvijao proteklih pet ili više godina, sa sve većim brojem stranaca koji dolaze i marketinškim kanalima koji se proširuju.

Podrška EMPOWER Privatnog sektora usmerena je prvenstveno na međunarodno promovisanje avanturističkog turizma i obuku u oblasti veština, za šta nije potrebno neobično veliko ulaganje, kao ni stimulacija odgovarajuće podrške na nacionalnom nivou. Važno je da Kosovo bude aktivan član konzorcijuma više zemalja privatnih tur operatera koji su prvenstveno odgovorni za unapređivanje ove privredne grane.